Tietosuoja

Rekisteriseloste


Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste


1. Rekisterinpitäjä

Nordania Oy (jäljempänä ”LuxCasa”)
Y-tunnus: 2435595-7
PL 39 Hyvinkää
05801 Suomi

2. Rekisterin ylläpitäjä:

LuxCasa.fi

3. Rekisterin nimi

Luxcasa-asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri (”asiakasrekisteri”)

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain 8 §:n perusteella asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen (mukaan lukien asiakasviestintä), kehittämiseen, analysointiin ja tilastointiin sekä liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää soveltuvan lainsäädännön sallimin tavoin LuxCasan valikoimien yhteistyökumppaneiden suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin. Rekisteröityä koskevia ostos-, käyttö- ja asiointitietoja käytetään rekisteröidyn toimintojen analysointiin ja profilointiin sekä rekisteröidylle tarjottavien etujen ja asiakkuuden tietosisällön kehittämiseksi ja kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja ja niiden muutostietoja:

Kaikista rekisteröidyistä perustiedot, kuten

 • etu- ja sukunimet
 • yhteystiedot
 • asiakkuuden tai asiallisen yhteyden alkamisajankohta ja -tapa
 • mielenkiinnon kohteet ja muut rekisteröidyn itse antamat tiedot
 • rekisteröityyn kohdistetut edut ja kampanjat sekä niiden käyttö
 • asiakkuuteen liittyvä yhteydenpito ja viestintä (kuten reklamaatiot ja muut palautteet sekä asiakaspalvelutapahtumien tallenteet)

Rekisterissä voidaan käsitellä LuxCasa.fi verkkokaupan asiakastilin avanneista yllä lueteltujen lisäksi seuraavia tietoja:

 • käyttäjätunnus
 • salasana
 • asiakasnumero
 • rekisteröidyn toiminnot kirjautuneena

Rekisterissä voidaan käsitellä ostoja tehneistä asiakkaista yllä lueteltujen lisäksi seuraavia tietoja:

 • henkilötunnus luotto- ja laskutussuhteen kyseessä ollessa
 • maksuvälineiden yksilöintitiedot
 • ostojen tiedot tuotekohtaisesti
 • tuotetakuut
 • laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään, yhteydenottojen yhteydessä tallennetuista puheluista sekä palveluihin rekisteröitymisen ja palveluiden käyttämisen yhteydessä ilmenevistä järjestelmistä saatavista tiedoista, kassajärjestelmistä sekä erilaisten promootioiden yhteydessä kerättävistä tiedoista.

7. Tietojen säännönmukainen luovuttaminen

Luovutamme joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille toimituksen takaamiseksi sekä markkinointia varten. Tietosi välittyvät myös luottopäätöksen yhteydessä luottoa myöntävälle taholle. Käytämme asiakastietoja kolmansien osapuolten kanssa analyysi- ja personointitarkoituksissa. Voimme luovuttaa ostokäyttäytymis- ja selaustietoja kumppaneille, jotta voimme tarjota sinua kiinnostavia tuotteita ja tarjouksia. Analyysi- ja personointitarkoituksiin käytetty tieto on anonymisoitua tai pseudonymisoitua aina mahdollisuuksien mukaan. Vain me voimme yhdistää käytetyn pseudonymisoidun tiedon nimeesi. Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisten pyynnöstä, informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.

8. Tietojen siirto EU/ETA –alueen ulkopuolelle

Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita ulkopuolisten, LuxCasan lukuun toimivien palveluntarjoajien palvelimilla tai laitteistoilla, ja niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

9. Rekisterin suojaus

Tietokannat, joihin rekisterin tietoja tallennetaan, ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoilla suojattuja.

10. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna. Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä joko sähköpostilla tai puhelimitse asiakaspalveluun

 


Evästeet

Käytämme verkkokaupassamme evästeitä (myös ns. Cookie). Eväste on pieni verkkokauppa-asioinnin yhteydessä internet-selaimeen (esimerkiksi Internet Explorer) tallennettava tekstitiedosto, joka mahdollistaa verkkokauppamme sivuilla vierailevien asiakkaiden (myös ns. kävijä) seurannan. Evästeiden käyttö helpottaa yleisesti verkkokauppa-asioimista ja esimerkiksi asiakkaidemme kirjautumista sisään verkkokauppaan. Tämän lisäksi evästeiden käyttö mahdollistaa myös erilaisen yhdistelmätiedon laatimisen verkkokauppamme asiakkaista. Evästeiden avulla kerättävä tieto on anonyymiä, mutta tietoa on mahdollista liittää käyttäjältä saatuihin henkilötietoihin ja käyttää kohdennetun mainonnan tuottamiseen (myös ns. Retargeting). Retargeting tarkoittaa, että saatat nähdä äskettäin verkkokaupassamme katselemiasi tuotteita tai niihin liittyviä muita tuotteita mainoksissa myös muilla verkkosivustoilla. Evästeiden käyttö on turvallista ja ne eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Evästeiden käytön voi niin halutessa kytkeä pois internet-selaimen asetuksista, mutta evästeiden poiskytkeminen saattaa kuitenkin vaikuttaa verkkokauppapalveluiden asianmukaiseen toimintaan.

Sammuta evästeet
Jos et halua hyväksyä evästeiden käyttöä, voit muokata selaimesi asetuksia hylkäämään evästeet automaattisesti tai ilmoittamaan, kun sivusto tallentaa evästeen. Huomaa, että Luxcasa.fi ei toimi oikein, jos poistat evästeet käytöstä.

Evästeiden poistaminen
Voit myös poistaa evästeitä, jotka on tallennettu tietokoneelle. Tämä tehdään selaimen valikon kautta. Miten tämä tapahtuu, riippuu selaimesta. Huomaa, että ne voidaan luoda uudelleen seuraavan kerran kun käyt luxcasa.fi:ssä.

Evästeiden käytön hyväksyminen
Kun vierailet luxcasa.fi:ssä, hyväksyt, että käytämme evästeitä kuten edellä mainittiin.